Zarządzanie czasem pracy kierowców w Finder Online

Usługa TachoControl działa na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Usługa ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostosowania się do przepisów dotyczących obowiązku pobierania danych z kart kierowców i pamięci tachografu cyfrowego (rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 – ustawowy obowiązek pobierania danych co 21 dni i ich archiwizacja).